SMALL_LETTERS linia 109, TSInfoConsts.pp

const SMALL_LETTERS: set of Char = ['a' .. 'z'];

Stała zawierająca zbiór znaków odpowiednich dla małych liter.

Wykorzystywana jest w funkcjach służących do konwersji ciągów znaków na wartości logiczne oraz liczby zmiennoprzecinkowe, a także w funkcjach umożliwiających konwersję daty i czasu na łańcuch znaków i odwrotnie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018