TREE_HEADER_FORMAT_NAME_LEN linia 81, TSInfoConsts.pp

const TREE_HEADER_FORMAT_NAME_LEN = Length(TREE_HEADER_FORMAT_NAME);

Stała zawierająca długość słowa kluczowego, otwierającego nagłówek drzewa.

Przechowuje wartość typu Integer, określającą długość słowa kluczowego, wykorzystywanego do budowy linii nagłówka drzewa w tekstowych plikach TreeStructInfo. Słowo kluczowe zapisane jest w stałej TREE_HEADER_FORMAT_NAME.

copyright © furious programming 2013—2018