TREE_HEADER_FORMAT_NAME linia 67, TSInfoConsts.pp

const TREE_HEADER_FORMAT_NAME = 'treestructinfo';

Zawiera słowo kluczowe z nazwą formatu.

Przechowuje łańcuch znaków służący do budowy linii nagłówka drzewa w postaci tekstowej. Długość słowa kluczowego przechowuje stała TREE_HEADER_FORMAT_NAME_LEN.

Stała wykorzystywana w metodach IsTreeHeaderLine oraz AddTreeHeader.

copyright © furious programming 2013—2018