TREE_HEADER_FORMAT_VERSION linia 68, TSInfoConsts.pp

const TREE_HEADER_FORMAT_VERSION = '2.0';

Stała zawierająca łańcuch z dwoma cyframi wersji formatu.

Przechowuje ciąg znaków zawierający tekstowy odpowiednik obsługiwanej wersji formatu. Cyfry znajdujące się w łańcuchu odpowiadają wartością stałych SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MAJOR oraz SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MINOR.

Długość wartości wersji przechowywana jest w stałej TREE_HEADER_FORMAT_VERSION_LEN.

copyright © furious programming 2013—2018