VALUES_DELIMITER linia 58, TSInfoConsts.pp

const VALUES_DELIMITER = #10;

Stała określająca znak separatora dla wartości atrybutu lub komentarza.

Zawiera znak oznaczający separator linii wartości atrybutu lub komentarza, w przypadku gdy składa się z kilku linii. Wartości atrybutów i komentarzy przechowywane są w polach typu String, stąd poszczególne ich linie muszą być od siebie oddzielone.

Wykorzystywana w wielu metodach klas z modułu TSInfoFiles oraz we wspólnych procedurach z modułu TSInfoUtils.

copyright © furious programming 2013—2018