WHITESPACE_CHARS linia 105, TSInfoConsts.pp

const WHITESPACE_CHARS: set of Char = [#9, #32];

Stała zawierająca zbiór białych znaków.

Znaki z zakresu przechowywanego w stałej usuwane są z początku i końca każdej linii, w procesie deserializacji drzewa tekstowego.

copyright © furious programming 2013—2018