TSInfoFiles

Główny moduł zawierający zestaw klas do obsługi plików TreeStructInfo.

Klasy zawarte w tym module służą do budowy głównej klasy do obsługi plików. Każda z nich odpowiedzialna jest za poszczególny element struktury drzewa w pamięci, dzięki czemu konstrukcja drzew nie jest skomplikowana.

Poniżej znajduje się lista wszystkich klas zadeklarowanych w module. Kliknij na nazwę klasy aby przejść do szczegółowego opisu zawartości.

moduły
TSInfoConsts moduł zawierający zestaw stałych, potrzebnych do przetwarzania plików i ich obsługi
TSInfoTypes moduł zawierający wspólne typy, używane przez większość klas biblioteki
TSInfoUtils moduł zawierający wspólne procedury i funkcje, a także funkcje konwersji danych
klasy
TTSInfoAttribute klasa reprezentująca pojedynczy atrybut
TTSInfoNode klasa reprezentująca pojedynczy węzeł (główny, potomny lub wirtualny)
TTSInfoAttributeToken typ obiektu, umożliwiający tokenizowanie atrybutów w danym węźle
TTSInfoChildNodeToken typ obiektu, pozwalający na tokenizowanie węzłów potomnych danego węzła
TTSInfoElementsList podstawowa klasa listy elementów
TTSInfoAttributesList klasa zawierająca listę atrybutów danego węzła
TTSInfoNodesList klasa zawierająca listę węzłów potomnych danego węzła
TTSInfoRefElementsList klasa zawierająca listę referencji do obiektów elementów referencjonowanych
TSimpleTSInfoTree podstawowa klasa do obsługi plików TreeStructInfo
TTSInfoTree rozszerzona klasa do obsługi plików TreeStructInfo
TTSInfoTextInputReader klasa służąca do przetwarzania wejścia w postaci listy linii źródłowych
TTSInfoTextOutputWriter klasa umożliwiająca zapis drzewa do listy linii docelowych
TTSInfoBinaryInputReader klasa pozwalająca na przetwarzanie wejścia w postaci binarnego strumienia źródłowego
TTSInfoBinaryOutputWriter klasa służąca do zapisu drzewa w binarnym strumieniu docelowym
copyright © furious programming 2013—2018