ClearChildNode linia 337, TSInfoFiles.pp

public procedure ClearChildNode(const ANodePath: String = CURRENT_NODE_SYMBOL);

Metoda umożliwiająca usunięcie wszystkich elementów zawartych w bieżącym węźle.

parametry
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę węzła głównego, potomnego lub wirtualnego

Służy do usunięcia wszystkich atrybutów oraz węzłów potomnych z węzła, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze ANodePath. Jeśli argument ten zawiera pusty łańcuch lub symbol ~, usunięta zostanie zawartość węzła z pola FCurrentNode, które może zawierać referencję zarówno do głównego węzła drzewa, jak i do dowolnego węzła potomnego.

Metoda zwraca wyjątek klasy ETSInfoFileException jedynie w przypadku, gdy włączony jest tryb tylko do odczytu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018