ClearTree linia 338, TSInfoFiles.pp

public procedure ClearTree();

Metoda służąca do usunięcia całej zawartości drzewa.

Usuwa wszystkie zawarte w drzewie elementy — atrybuty oraz węzły potomne. Jeżeli przed wywołaniem metody czyszczącej zawartość drzewa, został otwarty dany węzeł za pomocą metody OpenChildNode, zostaje on zamknięty.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException jedynie w przypadku, gdy jest włączony tryb tylko do odczytu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018