Create linia 290—291, TSInfoFiles.pp

public constructor Create();
public constructor Create(const AFileName: String; AModes: TTreeModes);

Konstruktory tworzące instancję klasy pojedynczego drzewa TreeStructInfo.

parametry wersji rozszerzonej
AFileName łańcuch znaków, zawierający pełną ścieżkę lub względną nazwę docelowego pliku konfiguracyjnego
AModes zbiór trybów typu TTreeModes, określających formę drzewa i sposób jego wykorzystania

Bezparametrowa wersja konstruktora klasy służy do utworzenia w pamięci pojedynczego drzewa TreeStructInfo, z możliwością jego wykorzystania w pamięci lub do późniejszego załadowania drzewa z danego źródła (np. pliku dyskowego lub zasobu). Konstruktor ten nie nadaje wartości początkowych dla pól FFileName oraz FTreeModes, dzięki czemu drzewo nie zostanie automatycznie zapisane do pliku w destruktorze klasy.

Rozszerzona wersja konstruktora umożliwia określenie początkowej nazwy pliku oraz zbioru trybów. Ciąg znaków ze ścieżką lub nazwą pliku przekazywany jest w parametrze AFileName, natomiast zbiór trybów typu TTreeModes podawany jest w argumencie AModes. Konstruktor ten służy do tworzenia nowego drzewa, które w destruktorze lub jeszcze przed zwolnieniem drzewa z pamięci, zostanie zapisane do pliku. Zbiór trybów z parametru AModes służy m.in. do określenia formy pliku docelowego — tekstowego lub binarnego.

Konstruktor klasy nie umożliwia załadowania drzewa z danego źródła. Do tego celu istnieją osobne metody, pozwalające na załadowanie drzewa z pliku dyskowego, zasobu kompilowanego lub skryptowego, a także bezpośrednio z listy lub strumienia.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018