CurrentlyOpenNodeName linia 355, TSInfoFiles.pp

public property CurrentlyOpenNodeName: String read FCurrentNode.FName;

Właściwość udostępniająca możliwość pobrania nazwy bieżącego węzła.

Do pobrania nazwy wykorzystuje pole FCurrentNode, przechowujące referencję do instancji klasy TTSInfoNode głównego węzła drzewa lub aktualnie otwartego węzła potomnego. Właściwość zwraca łańcuch znaków pobrany z pola FName klasy węzła.

Właściwość zwraca pusty łańcuch, jeśli w polu FCurrentNode znajduje się referencja do głównego węzła drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018