DamageClear linia 277, TSInfoFiles.pp

private procedure DamageClear();

Metoda czyszcząca zawartość drzewa, po wykryciu uszkodzenia w liście lub strumieniu źródłowym.

Usuwa wszystkie znajdujące się w drzewie atrybuty oraz węzły potomne. Dodatkowo resetuje wskazanie na aktualnie otwarty węzeł, do którego referencja przechowywana jest w polu FCurrentNode, a także wpisuje pusty łańcuch znaków do pola FCurrentlyOpenNodePath, zawierającego ścieżkę aktualnie otwartego węzła potomnego.

Wykorzystywana jest jedynie w metodach ładujących drzewa ze źródeł tekstowych oraz binarnych. Wywoływana jest po napotkaniu błędu deserializacji, w metodzie ProcessInput z klasy TTSInfoTextInputReader oraz w metodzie ProcessInput z klasy TTSInfoBinaryInputReader.

copyright © furious programming 2013—2018