FCurrentlyOpenNodePath linia 270, TSInfoFiles.pp

private FCurrentlyOpenNodePath: String;

Pole przechowujące ścieżkę aktualnie otwartego węzła potomnego.

Po utworzeniu instancji klasy drzewa, domyślnie zawiera pusty łańcuch. Wartość tego pola modyfikowana jest każdorazowo po otwarciu węzła potomnego przez metodę OpenChildNode oraz usuwana przy zamykaniu węzła metodą CloseChildNode.

Zawiera ścieżkę do węzła potomnego, który jest aktualnie otwarty. W przypadku gdy żaden węzeł nie został otwarty — zawiera pusty łańcuch. Dostęp zapewnia właściwość CurrentlyOpenNodePath, dając możliwość jedynie odczytu ścieżki.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018