FFileName linia 267, TSInfoFiles.pp

private FFileName: String;

Pole zawierające nazwę pliku, z którego zostało załadowane drzewo.

Zawiera łańcuch znaków określający ścieżkę do źródłowego pliku, z którego zostało załadowane drzewo do pamięci, lub ścieżkę do pliku docelowego, do którego drzewo zostanie zapisane. Pole to może zawierać pusty łańcuch, jeśli instancja klasy drzewa została utworzona bez podania nazwy pliku źródłowego.

Dostęp do tego pola umożliwia właściwość FileName, dając możliwość jedynie odczytu ścieżki pliku.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018