FileName linia 353, TSInfoFiles.pp

public property FileName: String read FFileName;

Właściwość służąca do pobrania nazwy pliku, z którego zostało załadowane drzewo.

Łączy bezpośrednio z polem FFileName, zwracając pobraną z tego pola nazwę pliku. Jest to właściwość tylko do odczytu.

W przypadku utworzenia klasy drzewa bez określenia nazwy pliku, właściwość ta zwracać będzie pusty łańcuch.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018