FindAttribute linia 285, TSInfoFiles.pp

protected function FindAttribute(const AAttrPath: String; AForcePath: Boolean): TTSInfoAttribute;

Metoda umożliwiająca pobranie referencji do atrybutu, na podstawie jego ścieżki.

parametry
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę atrybutu do odnalezienia w drzewie
AForcePath wartość logiczna, określająca czy w razie nieistnienia atrybutu należy go utworzyć
wartość zwracana
TTSInfoAttribute instancja klasy atrybutu typu TTSInfoAttribute

Metoda wyszukująca atrybut jest nakładką na metodę FindElement. Do niej przekazuje podaną w parametrze AAttrPath ścieżkę lub nazwę atrybutu, a także podaną w parametrze AForcePath wartość logiczną, określającą czy w razie nieistnienia atrybutu można go utworzyć.

Zwraca referencję do instancji klasy TTSInfoAttribute tylko w przypadku, gdy dany atrybut istnieje w drzewie lub mógł zostać poprawnie utworzony. W przeciwnym razie zwraca nil.

Wykorzystywana jest we wszystkich metodach wpisujących dane lub je pobierających z atrybutów, a także w metodzie odczytującej lub modyfikującej komentarz atrybutu lub stan jego referencjonowania.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018