FModified linia 273, TSInfoFiles.pp

protected FModified: Boolean;

Pole przechowujące stan zmodyfikowania zawartości drzewa.

Zawiera wartość logiczną typu Boolean, określającą czy od momentu utworzenia instancji klasy drzewa w pamięci lub ostatniej aktualizacji drzewa metodą UpdateFile, zawartość konfiguracji uległa zmianie. Domyślnie wartość tego pola ustawiona jest na False, jednak po każdej zmianie zawartości drzewa przyjmuje wartość True. Pole to istnieje jedynie w celach informacyjnych.

Dostęp umożliwia właściwość Modified, dając możliwość jedynie odczytu wartości.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018