FTreeComment linia 269, TSInfoFiles.pp

private FTreeComment: String;

Pole przechowujące główny komentarz drzewa.

Zawiera łańcuch znaków określający jednoliniowy lub wieloliniowy komentarz, który może być wpisany nad nagłówkiem drzewa w pliku w formie tekstowej. Komentarz drzewa jest elementem dodatkowym i nieobowiązkowym, wpływającym jedynie na czytelność pliku. Początkowa wartość komentarza nie jest ustalona.

Modyfikacja głównego komentarza drzewa możliwa jest za pomocą metody WriteTreeComment, a jego odczyt za pomocą metody ReadTreeComment.

copyright © furious programming 2013—2018