FTreeModes linia 271, TSInfoFiles.pp

private FTreeModes: TTreeModes;

Pole zawierające zbiór trybów użytkowania drzewa.

Zawiera zbiór trybów typu TTreeModes, określających sposób korzystania z drzewa. Tryby te określają to czy i w jakiej formie drzewo ma zostać zapisane do pliku w destruktorze klasy drzewa. Utworzenie klasy drzewa bez określenia trybów użytkowania, oznaczać będzie wykorzystanie drzewa jedynie w pamięci, jako pomocniczy kontener danych.

Zbiór trybów użytkowania drzewa konfiguracji może zostać zmodyfikowany za pomocą właściwości TreeModes, a także w momencie ładowania drzewa z danego źródła, za pomocą przeznaczonych do tego metod ładujących, np. LoadFromFile.

Dostęp do tego pola zapewnia właściwość TreeModes, dając możliwość bezpośredniego odczytu oraz modyfikacji wartości pola.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018