FTreeName linia 268, TSInfoFiles.pp

private FTreeName: String;

Pole przechowujące nazwę drzewa.

Domyślnie podczas tworzenia nowego drzewa nie posiada ono swojej nazwy. Nazwę tę można w dowolnym momencie zmienić za pomocą właściwości TreeName. Wartość tego pola modyfikowana jest także po załadowaniu z pliku drzewa, które ma ją zdefiniowaną. Nazwa drzewa jest informacją dodatkową i nieobowiązkową.

Nazwa drzewa musi być zgodna z zasadami tworzenia identyfikatorów, którymi objęte są także nazwy atrybutów i węzłów.

Dostęp do tego pola możliwy jest także za pomocą właściwości TreeName, dającej możliwość zarówno odczytu, jak i modyfikacji ciągu identyfikatora.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018