GoToParentNode linia 303, TSInfoFiles.pp

public procedure GoToParentNode(AKeepReadOnlyMode: Boolean = True);

Metoda pozwalająca na przejście do węzła-rodzica względem aktualnie otwartego węzła.

parametry
AKeepReadOnlyMode wartość logiczna, określająca czy utrzymać włączony tryb tylko do odczytu

Służy do modyfikacji referencji do aktualnie otwartego węzła, przechowywanej w polu FCurrentNode. Wywołanie tej metody spowoduje, że pole FCurrentNode będzie wskazywać na węzeł-rodzic, względem aktualnie otwartego węzła. Wywołanie tej metody powoduje także modyfikację ścieżki do aktualnie otwartego węzła, przechowywanej w polu FCurrentlyOpenNodePath. Parametr AKeepReadOnlyMode określa, czy tryb tylko do odczytu pozostawić włączony (domyślnie stan trybu tylko do odczytu nie ulega zmianie).

Metoda ta wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException jeśli w momencie wywołania metody żaden węzeł nie jest otwarty. W przeciwnym razie modyfikuje wartość pola i kończy działanie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018