TSimpleTSInfoTree

Podstawowa klasa do obsługi plików TreeStructInfo.

Klasa ta posiada podstawowe możliwości, niezbędne do przetwarzania plików. Pozwala na załadowanie drzewa z pliku w formacie tekstowym lub binarnym, z dysku lub z zasobów pliku wykonywalnego (lub biblioteki DLL), ze specyficznych zasobów Lazarusa (dołączane pliki z rozszerzeniem .lrs), a także bezpośrednio z listy lub strumienia.

Pozwala na zapis i odczyt danych do i z atrybutów w wielu typach, takich jak wartości logiczne, całkowitoliczbowe, zmiennoprzecinkowe lub waluta, łańcuchy znaków, data i czas, współrzędne punktów, listy łańcuchów znaków, a także dowolnych buforów danych lub strumieni. Dodatkowo, dane wejściowe mogą zostać zapisane w różnych formach — każdy typ danych posiada co najmniej kilka formatów zapisu. Klasa posiada także inne metody, służące m.in. do tworzenia pojedynczych atrybutów lub pustych węzłów potomnych, a także otwierania i zamykania węzłów w jednym z dwóch trybów.

Komplet właściwości pozwala na odczyt takich informacji jak nazwa i tryby załadowanego pliku, nazwa drzewa oraz nazwa i ścieżka aktualnie otwartego węzła. Umożliwia także sprawdzenie czy plik od chwili wczytania lub ostatniej aktualizacji został zmodyfikowany i czy jest włączony tryb otwartego węzła tylko do odczytu.

Na jej podstawie zbudowana jest klasa TTSInfoTree, rozszerzająca możliwości podstawowej klasy.

Poniżej znajduje się lista elementów klasy — pól, metod i właściwości. Kliknij na nazwę elementu aby przejść do jego szczegółowego opisu.

TSimpleTSInfoTree
pola
FRootNode zawiera referencję do głównego węzła drzewa
FCurrentNode zawiera referencję do aktualnie otwartego węzła potomnego
FFileName zawiera nazwę pliku, z którego zostało załadowane drzewo
FTreeName przechowuje nazwę drzewa
FTreeComment przechowuje główny komentarz drzewa
FCurrentlyOpenNodePath przechowuje ścieżkę aktualnie otwartego węzła potomnego
FTreeModes zawiera zbiór trybów użytkowania drzewa
FModified przechowuje stan zmodyfikowania zawartości drzewa
FReadOnly zawiera stan uruchomienia trybu tylko do odczytu
metody
InitFields metoda służąca do inicjacji wartości wszystkich pól klasy
DamageClear metoda czyszcząca zawartość drzewa, po wykryciu uszkodzenia w liście lub strumieniu źródłowym
InternalLoadTreeFromList metoda przeznaczona do załadowania drzewa z listy źródłowej
InternalLoadTreeFromStream metoda służąca do załadowania drzewa ze strumienia źródłowego
InternalSaveTreeToList metoda umożliwiająca zapis drzewa z pamięci do listy docelowej
InternalSaveTreeToStream metoda pozwalająca na zapis drzewa z pamięci do strumienia docelowego
FindElement metoda służąca do pobrania referencji do elementu drzewa, na podstawie jego ścieżki
FindAttribute metoda umożliwiająca pobranie referencji do atrybutu, na podstawie ścieżki
FindNode metoda pozwala na pobranie referencji do węzła, na podstawie jego ścieżki
SetTreeName metoda służąca do modyfikacji identyfikatora drzewa
Create konstruktory klasy drzewa
Destroy destruktor klasy
LoadFromFile metoda pozwalająca na załadowanie drzewa z pliku dyskowego
LoadFromList metoda umożliwiająca załadowanie drzewa z listy źródłowej
LoadFromStream metoda służąca do załadowania drzewa ze strumienia wejściowego
LoadFromResource metody pozwalające na załadowanie drzewa z kompilowanych zasobów
LoadFromLazarusResource metoda umożliwiająca załadowanie drzewa z tekstowych zasobów Lazarusa
OpenChildNode metoda umożliwiająca otwarcie węzła potomnego na podstawie jego ścieżki
GoToParentNode metoda pozwalająca na przejście do węzła-rodzica względem aktualnie otwartego węzła
CloseChildNode metoda przeznaczona do zamknięcia wcześniej otwartego węzła potomnego
WriteBoolean metoda pozwalająca na zapis wartości logicznej do atrybutu
WriteInteger metoda służąca do zapisu liczby całkowitej do atrybutu
WriteFloat metody umożliwiająca zapis liczby zmiennoprzecinkowej do atrybutu
WriteCurrency metody pozwalające na zapis wartości walutowej do atrybutu
WriteString metoda umożliwiająca zapis łańcucha znaków do atrybutu
WriteDateTime metody pozwalające na zapis daty i czasu do atrybutu
WritePoint metoda służąca do zapisu współrzędnych punktu do atrybutu
WriteList metoda umożliwiająca zapis listy do atrybutu
WriteBuffer metoda pozwalająca na zapis dowolnego bufora do atrybutu
WriteStream metoda służąca do zapisu dowolnego strumienia do atrybutu
ReadBoolean metoda pozwalająca na odczyt wartości logicznej z atrybutu
ReadInteger metoda przeznaczona do odczytu liczby całkowitej z atrybutu
ReadFloat metody umożliwiające odczyt liczby zmiennoprzecinkowej z atrybutu
ReadCurrency metody służące do odczytu wartości walutowej z atrybutu
ReadString metoda zezwalająca na odczyt łańcucha znaków z atrybutu
ReadDateTime metoda pozwalająca na odczyt daty i czasu z atrybutu
ReadPoint metoda służąca do odczytu współrzędnych punktu z atrybutu
ReadList metoda przeznaczona do odczytu listy z atrybutu
ReadBuffer metoda zezwalająca na odczyt danych z atrybutu do bufora
ReadStream metoda służąca do odczytu danych z atrybutu do strumienia
CreateAttribute metoda przeznaczona do stworzenia pustego atrybutu
CreateChildNode metoda zezwalająca na stworzenie pustego węzła potomnego
ClearChildNode metoda umożliwiająca usunięcie wszystkich elementów zawartych w bieżącym węźle
ClearTree metoda pozwalająca na usunięcie całej zawartości drzewa
FindFirstAttribute metoda pozwalająca na pobranie danych pierwszego atrybutu danego węzła
FindNextAttribute metoda służąca do pobrania danych kolejnego atrybutu danego węzła
FindFirstChildNode metoda umożliwiająca pobranie danych pierwszego węzła potomnego danego węzła
FindNextChildNode metoda pobierająca dane kolejnego węzła potomnego danego węzła
RenameAttributeTokens metoda służąca do zmiany nazw atrybutów zawartych bezpośrednio w danym węźle
RenameChildNodeTokens metoda umożliwiająca zmianę nazw wszystkich węzłów, zawartych bezpośrednio w bieżącym węźle
UpdateFile metoda służąca do aktualizacji pliku źródłowego lub docelowego
SwitchTreeForm metoda umożliwiająca zmianę formy drzewa
SwitchTreeAccess metoda służąca do zmiany trybu użytkowania drzewa
właściwości
FileName udostępnia nazwę pliku, z którego zostało załadowane drzewo
TreeName umożliwia pobranie lub zmodyfikowanie aktualnej nazwy drzewa
CurrentlyOpenNodeName udostępnia nazwę bieżącego węzła
CurrentlyOpenNodePath służy do pobrania ścieżki aktualnie otwartego węzła potomnego
TreeModes umożliwia odczyt zbioru trybów drzewa
Modified udostępnia stan zmodyfikowania zawartości drzewa
ReadOnly umożliwia sprawdzenie stanu uruchomienia trybu tylko do odczytu

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018