InternalLoadTreeFromList linia 279, TSInfoFiles.pp

private procedure InternalLoadTreeFromList(AList: TStrings; ATree: TSimpleTSInfoTree);

Metoda przeznaczona do załadowania drzewa z listy źródłowej.

parametry
AList referencja do obiektu listy typu TStrings, zawierającej źródłowe linie drzewa
ATree wskazanie na obiekt klasy drzewa do uzupełnienia typu TSimpleTSInfoTree

Służy do zbudowania w pamięci drzewa, na podstawie przekazanej w parametrze AList listy linii źródłowych. Metoda uzupełnia drzewo podane w argumencie ATree, za pomocą obiektu klasy TTSInfoTextInputReader.

Wykorzystywana jest we wszystkich metodach ładujących drzewo z zadanego źródła, m.in. w metodzie LoadFromFile.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018