InternalLoadTreeFromStream linia 280, TSInfoFiles.pp

private procedure InternalLoadTreeFromStream(AStream: TStream; ATree: TSimpleTSInfoTree);

Metoda służąca do załadowania drzewa ze strumienia źródłowego.

parametry
AStream referencja do obiektu źródłowego strumienia typu TStream
ATree wskazanie na obiekt klasy drzewa do uzupełnienia typu TSimpleTSInfoTree

Służy do zbudowania w pamięci drzewa, na podstawie strumienia źródłowego, przekazanego w argumencie AStream. Metoda uzupełnia drzewo podane w parametrze ATree, za pomocą obiektu klasy TTSInfoBinaryInputReader.

Wykorzystywana jest we wszystkich metodach ładujących drzewa z zadanych źródeł, np. LoadFromFile, oprócz metody LoadFromList, która umożliwia załadowanie drzewa jedynie w formie tekstowej.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018