InternalSaveTreeToList linia 281, TSInfoFiles.pp

private procedure InternalSaveTreeToList(AList: TStrings; ATree: TSimpleTSInfoTree);

Metoda umożliwiająca zapis drzewa z pamięci do listy docelowej.

parametry
AList referencja do obiektu listy typu TStrings, do której zostanie zserializowane drzewo z pamięci
ATree wskazanie na obiekt klasy serializowanego drzewa typu TSimpleTSInfoTree

Służy do zapisu drzewa do listy docelowej, do której referencja przekazana jest w argumencie AList. Metoda serializuje drzewo z parametru ATree, za pomocą obiektu klasy TTSInfoTextOutputWriter.

Wykorzystywana jest przede wszystkim w metodzie UpdateFile, a także we wszystkich metodach z klasy TTSInfoTree, służących do eksportowania drzewa do osobnego pliku, listy docelowej lub strumienia.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018