LoadFromFile linia 295, TSInfoFiles.pp

public procedure LoadFromFile(const AFileName: String; AModes: TTreeModes = []);

Metoda pozwalająca na załadowanie drzewa z pliku dyskowego.

parametry
AFileName ciąg znaków, zawierający pełną ścieżkę lub względną nazwę źródłowego pliku
AModes zbiór trybów typu TTreeModes, określających formę pliku oraz sposób wykorzystania drzewa

Służy do załadowania drzewa z pliku dyskowego, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze AFileName. Forma drzewa (tekstowa lub binarna) oraz sposób jego wykorzystania (tylko do odczytu lub do odczytu i zapisu) zawarta jest w zbiorze trybów z argumentu AModes typu TTreeModes.

Jeżeli w zbiorze trybów znajduje się tryb tmBinaryTree, drzewo ładowane jest jako binarne, w przeciwnym razie jako tekstowe. Natomiast jeśli zbiór zawiera tryb tmAccessWrite, drzewo zostanie zapisane do pliku w destruktorze klasy drzewa, w przeciwnym razie plik nie zostanie zaktualizowany.

Zbiór trybów w parametrze AModes domyślnie jest pusty. Dzięki temu domyślnie ładowany jest plik w formie tekstowej oraz służy jedynie do odczytu danych konfiguracyjnych (plik źródłowy nie jest aktualizowany w destruktorze klasy).

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018