ReadBoolean linia 320, TSInfoFiles.pp

public function ReadBoolean(const AAttrPath: String; ADefault: Boolean): Boolean;

Metoda pozwalająca na odczyt wartości logicznej z atrybutu.

parametry
AAttrPath ciąg znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę atrybutu
ADefault domyślna wartość logiczna, zwracana w razie niepowodzenia odczytu
wartość zwracana
Boolean wartość logiczna odczytana z atrybutu

Służy do odczytu wartości logicznej z atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze AAttrPath. Jeśli atrybut istnieje, zwraca przekonwertowaną przez metodę ValueToBoolean wartość logiczną. Jeżeli atrybut o podanej nazwie nie istnieje lub konwersja nie powiodła się, metoda zwraca wartość domyślną, przekazaną w argumencie ADefault.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018