ReadCurrency linia 324—325, TSInfoFiles.pp

public function ReadCurrency(const AAttrPath: String; ADefault: Currency): Currency; overload;
public function ReadCurrency(const AAttrPath: String; ADefault: Currency; ASettings: TFormatSettings): Currency; overload;

Metody służące do odczytu wartości walutowej z atrybutu.

parametry wersji podstawowej
AAttrPath ciąg znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę atrybutu
ADefault domyślna wartość walutowa, zwracana w razie niepowodzenia odczytu
dodatkowe parametry wersji rozszerzonej
ASettings rekord zawierający informacje, określające formatowanie łańcuchów znaków
wartość zwracana
Currency wartość walutowa odczytana z atrybutu

Służą do odczytu stałoprzecinkowej liczby walutowej z atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze AAttrPath. Jeśli atrybut istnieje, zwraca przekonwertowaną przez metodę ValueToCurrency liczbę typu Currency. Jeżeli atrybut o podanej nazwie nie istnieje lub konwersja nie powiodła się, metoda zwraca wartość domyślną, przekazaną w argumencie ADefault.

Rozszerzona wersja metody pobiera w argumencie ASettings rekord typu TFormatSettings, który wykorzystywany jest w procesie konwersji łańcucha znaków na liczbę walutową.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018