ReadFloat linia 322—323, TSInfoFiles.pp

public function ReadFloat(const AAttrPath: String; ADefault: Double): Double; overload;
public function ReadFloat(const AAttrPath: String; ADefault: Double; ASettings: TFormatSettings): Double; overload;

Metody umożliwiające odczyt liczby zmiennoprzecinkowej z atrybutu.

parametry wersji podstawowej
AAttrPath ciąg znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę atrybutu
ADefault domyślna wartość zmiennoprzecinkowa, zwracana w razie niepowodzenia odczytu
dodatkowe parametry wersji rozszerzonej
ASettings rekord zawierający informacje, określające formatowanie łańcuchów znaków
wartość zwracana
Double liczba zmiennoprzecinkowa odczytana z atrybutu

Służą do odczytu liczby zmiennoprzecinkowej z atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze AAttrPath. Jeśli atrybut istnieje, zwraca przekonwertowaną przez metodę ValueToFloat liczbę typu Double. Jeżeli atrybut o podanej nazwie nie istnieje lub konwersja nie powiodła się, metoda zwraca wartość domyślną, przekazaną w argumencie ADefault.

Dodatkowo, rozszerzona wersja metody pobiera w argumencie ASettings rekord typu TFormatSettings, który wykorzystywany jest w procesie konwersji łańcucha znaków na liczbę zmiennoprzecinkową.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018