SwitchTreeAccess linia 351, TSInfoFiles.pp

public procedure SwitchTreeAccess();

Metoda umożliwiająca zmianę trybu wykorzystania drzewa.

Jeśli w zbiorze trybów z pola FTreeModes znajduje się enum tmAccessRead, wywołanie metody powoduje usunięcie go ze zbioru oraz dodanie wartości tmAccessWrite. Natomiast jeżeli w zbiorze znajduje się tryb tmAccessWrite, zostaje on zastąpiony trybem tmAccessRead.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018