WriteString linia 312, TSInfoFiles.pp

public procedure WriteString(const AAttrPath, AString: String; AFormat: TFormatString = fsOriginal);

Metoda umożliwiająca zapis łańcucha znaków do atrybutu.

parametry
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
AString ciąg znaków do zapisu do atrybutu
AFormat wartość wyliczeniowa typu TFormatString, określająca format zapisywanych danych

Służy do zapisu łańcucha znaków z parametru AString do atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w argumencie AAttrPath. Format łańcucha wartości określa parametr AFormat typu TFormatString, który może zawierać jedną z trzech wartości informujących o wielkości liter.

format wartość przekazana wartość po konwersji
fsOriginal 'Tree Structure Information' 'Tree Structure Information'
fsLowerCase 'tree structure information'
fsUpperCase 'TREE STRUCTURE INFORMATION'

Do konwersji łańcucha znaków na odpowiednią postać wyjściową wykorzystywana jest metoda StringToValue.

W przypadku, gdy atrybut o podanej ścieżce lub nazwie nie istnieje — metoda próbuje go utworzyć, razem z nieistniejącymi węzłami (stanowiącymi do niego pełną ścieżkę). Jeżeli atrybut istnieje lub został poprawnie utworzony, wpisywana jest przekonwertowana wartość. Natomiast jeśli tryb tylko do odczytu jest włączony, wywoływany jest wyjątek klasy ETSInfoFileException.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018