TTSInfoAttribute

Klasa ta służy do przechowywania informacji na temat pojedynczego atrybutu.

Posiada informacje o nazwie atrybutu, jego stanie referencjonowania i wartości, a także informacje dodatkowe jakimi są komentarze deklaracji i definicji. Klasa ta jest wykorzystywana do budowy listy atrybutów każdego węzła w drzewie.

Poniżej znajduje się lista elementów klasy — pól, metod i właściwości. Kliknij na nazwę elementu aby przejść do jego szczegółowego opisu.

TTSInfoAttribute
pola
FReference przechowuje stan referencjonowania atrybutu
FName zawiera nazwę atrybutu
FValue zawiera wartość atrybutu
FComment przechowuje wartości komentarzy deklaracji i definicji atrybutu
metody
SetName metoda modyfikująca ciąg nazwy atrybutu
SetValue metoda przeprowadzająca modyfikację wartości atrybutu
GetComment metoda służąca do pobrania wartości komentarza deklaracji lub definicji
SetComment umożliwia ustawienie komentarza deklaracji lub definicji
Create konstruktory umożliwiające stworzenie atrybutu, na podstawie różnej ilości danych
właściwości
Reference umożliwia pobranie lub ustawienie stanu referencjonowania atrybutu
Name służy do pobrania lub zmodyfikowania nazwy atrybutu
Value udostępnia możliwość pobrania lub ustawienia wartości atrybutu
Comment służy do pobrania lub zmiany wartości komentarza deklaracji lub definicji

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018