AddAttribute linia 218—219, TSInfoFiles.pp

public function AddAttribute(AReference: Boolean; const AName: String): TTSInfoAttribute; overload;
public function AddAttribute(AReference: Boolean; const AName, AValue: String; const AComment: TComment): TTSInfoAttribute; overload;

Metody służące do dodania pojedynczego atrybutu do listy, na podstawie różnej ilości danych.

parametry — wersja podstawowa
AReference stan referencjonowania dodawanego atrybutu
AName ciąg znaków z identyfikatorem atrybutu
parametry — wersja rozszerzona
AValue łańcuch znaków z wartością atrybutu
AComment macierz typu TComment, zawierająca komentarze deklaracji i definicji
wartość zwracana
TTSInfoAttribute referencja do instancji klasy dodanego atrybutu

Metody te służą do dodania nowego atrybutu do listy, na podstawie różnej ilości danych wejściowych. Podstawowa wersja metody umożliwia stworzenie i dodanie atrybutu do listy, nadając mu stan referencjonowania podany w parametrze AReference oraz identyfikator z argumentu AName. Rozszerzona wersja metody dodatkowo umożliwia nadanie wartości atrybutu, przepisując go z parametru AValue, a także zestawu komentarzy deklaracji i definicji, podanego w argumencie AComment typu TComment.

Obie wersje metody do fizycznego dodania atrybutu wykorzystują wewnętrzną metodę InternalAddAttribute. Jako rezultat zwracają wskazanie na obiekt dodanego atrybutu typu TTSInfoAttribute.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018