Create linia 213, TSInfoFiles.pp

public constructor Create();

Konstruktor tworzący instancję klasy listy atrybutów.

Jedynym jego zadaniem jest wywołanie konstruktora bazowej klasy TTSInfoElementsList, przekazując w parametrze AOwnsElements wartość True. Oznacza to, że utworzona lista będzie właścicielem wszystkich przechowywanych w niej obiektów atrybutów, dzięki czemu będzie mogła je zwalniać z pamięci w momencie usuwania atrybutów z listy (także podczas czyszczenia listy).

copyright © furious programming 2013—2018