TTSInfoAttributesList

Klasa ta służy do przechowywania listy atrybutów danego węzła.

Oparta jest na podstawowej klasie TTSInfoElementsList i z niej dziedziczy wszystkie podstawowe pola, metody i właściwości, służące do zarządzania listą. Dodatkowo zawiera metody do dodawania pojedynczego atrybutu do listy, usuwania atrybutu oraz do czyszczenia listy. Posiada także metody umożliwiające pobranie referencji do znajdującego się na liście atrybutu, na podstawie jego nazwy lub za pomocą indeksu.

Poniżej znajduje się lista metod klasy. Kliknij na nazwę metody aby przejść do jej szczegółowego opisu.

TTSInfoAttributesList
metody
InternalAddAttribute wewnętrzna metoda, służąca do dodania pojedynczego atrybutu do listy
Create konstruktor tworzący listę atrybutów
GetAttribute metody służące do pobrania referencji do zadanego atrybutu
AddAttribute metody służące do dodania pojedynczego atrybutu do listy, na podstawie różnej ilości danych
RemoveAttribute metoda zezwalająca na usunięcie pojedynczego węzła z listy, na podstawie jego nazwy
RemoveAll metoda umożliwiająca usunięcie wszystkich atrybutów z listy

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018