InternalAddAttribute linia 211, TSInfoFiles.pp

private function InternalAddAttribute(AReference: Boolean; const AName, AValue: String; const AComment: TComment): TTSInfoAttribute;

Wewnętrzna metoda, służąca do dodania pojedynczego atrybutu do listy.

parametry
AReference wartość logiczna, określająca stan referencjonowania atrybutu
AName ciąg znaków z identyfikatorem atrybutu
AValue łańcuch znaków wartości atrybutu
AComment macierz typu TComment, zawierająca komentarz deklaracji i definicji
wartość zwracana
TTSInfoAttribute referencja do instancji klasy dodanego atrybutu

Służy do utworzenia i dodania do listy nowego atrybutu klasy TTSInfoAttribute. Nowy atrybut otrzymuje stan referencjonowania z parametru AReference, ciąg identyfikatora z argumentu AName. W parametrze AValue przekazana jest wartość atrybutu, która może zawierać jednoliniową lub wieloliniową wartość. Natomiast w parametrze AComment przekazana jest para komentarzy jako macierz typu TComment, zawierająca komentarz deklaracji i definicji atrybutu.

Do fizycznego dodania obiektu atrybutu do listy wykorzystuje metodę AddElement z klasy bazowej.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018