RemoveAttribute linia 221, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveAttribute(const AName: String);

Metoda zezwalająca na usunięcie pojedynczego węzła z listy, na podstawie jego nazwy.

parametry
AName nazwa atrybutu do usunięcia z listy

Służy do usunięcia atrybutu z listy, na podstawie nazwy podanej w parametrze AName. Jeżeli atrybut o zadanej nazwie istnieje na liście, metoda usuwa go, w przeciwnym razie nie wywołuje żadnego wyjątku i kończy działanie.

Do fizycznego usunięcia atrybutu z listy, wykorzystuje metodę RemoveElement z klasy bazowej.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018