TTSInfoAttributeToken

Typ obiektu, umożliwiający tokenizowanie atrybutów w danym węźle głównym lub potomnym.

Przechowuje referencję do instancji klas tokenizowanych atrybutów oraz węzła-rodzica, który przechowuje je na swojej liście atrybutów. Zestaw metod i właściwości umożliwia zarówno odczyt najważniejszych informacji o atrybutach, a także pozwala na ich wygodne modyfikowanie, bez konieczności odwoływania się do elementów za pomocą ścieżek dostępu. Typ ten nie udostępnia referencji do tokenizowanych atrybutów oraz do ich węzła-rodzica.

Poniżej znajduje się lista składowych typu — pól, metod i właściwości. Kliknij na nazwę składowej, aby przejść do jej szczegółowego opisu.

TTSInfoAttributeToken
pola
FParentNode zawiera referencję do instancji klasy węzła-rodzica tokenizowanego atrybutu
FAttribute przechowuje referencję do instancji klasy tokenizowanego atrybutu
FIndex przechowuje indeks tokenizowanego atrybutu
metody
GetComment metoda służąca do pobrania wartości komentarza deklaracji lub definicji atrybutu
SetComment umożliwia modyfikację komentarza deklaracji lub definicji atrybutu
właściwości
Name pozwala na odczyt i modyfikację nazwy tokeniozowanego atrybutu
Reference umożliwia pobranie lub zmodyfikowanie stanu referencjonowania tokenizowanego atrybutu
Value zezwala na odczytanie lub zmodyfikowanie wartości tokenizowanego atrybutu
Comment służy do pobrania lub modyfikacji komentarza deklaracji lub definicji tokenizowanego atrybutu

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018