TTSInfoBinaryInputReader

Klasa pozwalająca na przetwarzanie wejścia w postaci binarnego strumienia źródłowego.

Zawartość strumienia źródłowego zostaje przetworzona bez wstępnych procedur przygotowawczych. Strumień binarny nie zawiera takich informacji jak słowa kluczowe czy wcięcia, dlatego też jego przetwarzanie jest znacznie prostsze i dużo szybsze, a jego zawartość zajmuje mniej miejsca, niż jego tekstowy odpowiednik.

Poniżej znajduje się lista elementów klasy — pól i metod. Kliknij na nazwę elementu aby przejść do jego szczegółowego opisu.

TTSInfoBinaryInputReader
pola
FTSInfoTree przechowuje referencję do obiektu uzupełnianego drzewa
FInput zawiera referencję do strumienia binarnego źródła
metody
ReadStringBuffer metoda służąca do odczytu pojedynczego łańcucha ze strumienia
ReadBooleanBuffer metoda umożliwiająca odczytanie pojedynczej wartości logicznej ze strumienia
ReadUInt8Buffer metoda pozwalająca na wczytanie pojedynczej, 8-bitowej liczby ze strumienia
ReadUInt32Buffer metoda wczytująca pojedynczą, 32-bitową liczbę ze strumienia
ReadHeader metoda służąca do wczytania nagłówka ze strumienia binarnego
ReadElements metoda umożliwiająca wczytanie wszystkich elementów danego węzła
ReadAttribute metoda pozwalająca na wczytanie danych standardowego lub referencjonowanego atrybutu
ReadChildNode metoda służąca do wczytania danych standardowego lub referencjonowanego węzła
Create konstruktor tworzący instancję klasy
Destroy destruktor klasy
ProcessInput metoda służąca do uruchomienia procesu przetwarzania źródła binarnego

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018