FOutput linia 554, TSInfoFiles.pp

private FOutput: TStream;

Pole zawierające referencję do obiektu docelowego strumienia binarnego.

Przechowuje referencję do instancji klasy strumienia typu TStream, która przekazana zostaje w konstruktorze klasy serializującej i przypisywana do tego pola. Do tego strumienia zostaje zapisane drzewo z pola FTSInfoTree.

Obiekt strumienia, do którego zostanie zserializowane drzewo, nie jest tworzony w konstruktorze klasy zapisującej. Referencja do instancji klasy strumienia docelowego podawana jest w jednym z argumentów konstruktora.
copyright © furious programming 2013—2018