FTSInfoTree linia 553, TSInfoFiles.pp

private FTSInfoTree: TSimpleTSInfoTree;

Pole zawierające referencję do serializowanego obiektu drzewa.

Zawiera referencję do utworzonego w pamięci drzewa klasy TSimpleTSInfoTree (lub klasy pochodnej — TTSInfoTree). Referencja ta przekazywana jest w konstruktorze klasy wczytującej i wpisywana do tego pola.

Drzewo to zapisywane jest do strumienia docelowego w procesie binarnej serializacji.

copyright © furious programming 2013—2018