TTSInfoBinaryOutputWriter

Klasa służąca do zapisu drzewa w binarnym strumieniu docelowym.

Klasa ta służy do analizowania drzewa w pamięci i zapisie jego poszczególnych elementów do strumienia docelowego w formie bloków bajtów o określonym rozmiarze i kolejności.

Zapis drzewa do postaci binarnej jest prostszy i znacznie szybszy od wersji tekstowej, dlatego że nie są zapisywane dodatkowe informacje, takie jak słowa kluczowe czy wcięcia. Ponadto zawartość strumienia nie jest w żaden sposób formatowana. Dzięki temu rozmiar pliku docelowego w formie binarnej jest mniejszy, niż jego tekstowy odpowiednik.

Poniżej znajduje się lista elementów klasy — pól i metod. Kliknij na nazwę elementu aby przejść do jego szczegółowego opisu.

TTSInfoBinaryOutputWriter
pola
FTSInfoTree zawiera referencję do serializowanego obiektu drzewa
FOutput zawiera referencję do docelowego strumienia binarnego
metody
WriteStringBuffer metoda służąca do zapisu pojedynczego łańcucha znaków
WriteBooleanBuffer metoda umożliwiająca zapis pojedynczej wartości logicznej
WriteUInt8Buffer metoda pozwalająca na zapis pojedynczej, 8-bitowej liczby naturalnej do strumienia
WriteUInt32Buffer metoda zapisująca do strumienia pojedynczą, 32-bitową liczbę naturalną
WriteHeader metoda umożliwiająca zapis nagłówka do strumienia
WriteElements metoda zapisująca dane wszystkich elementów danego węzła
WriteAttribute metoda pozwalająca na zapis do strumienia danych pojedynczego atrybutu
WriteChildNode metoda służąca do zapisu danych pojedynczego węzła
Create konstruktor tworzący instancję klasy
Destroy destruktor klasy
ProcessOutput metoda uruchamiająca proces serializacji drzewa do strumienia binarnego

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018