WriteAttribute linia 563, TSInfoFiles.pp

private procedure WriteAttribute(AAttribute: TTSInfoAttribute);

Metoda zapisująca do strumienia dane pojedynczego atrybutu.

parametry
AAttribute instancja klasy TTSInfoAttribute do zapisu w strumieniu docelowym

Służy do zapisu danych pojedynczego atrybutu do strumienia binarnego, do którego referencja przechowywana jest w polu FOutput. Do strumienia wpisywane są komentarze atrybutu, jego stan referencjonowania, identyfikator oraz wartość. Dane te pozyskiwane są z odpowiednich pól atrybutu klasy TTSInfoAttribute, przekazanego w parametrze AAttribute.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie WriteElements.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018