WriteChildNode linia 564, TSInfoFiles.pp

private procedure WriteChildNode(AChildNode: TTSInfoNode);

Metoda służąca do zapisu danych pojedynczego węzła.

parametry
AChildNode instancja klasy węzła typu TTSInfoNode do zapisu w strumieniu docelowym

Służy do zapisu danych węzła potomnego do strumienia docelowego, do którego referencja przechowywana jest w polu FOutput. Do strumienia zapisywane są takie dane jak komentarze węzła, jego stan referencjonowania oraz identyfikator. Dane te pobierane są z odpowiednich pól klasy TTSInfoNode przekazanego w parametrze AChildNode węzła potomnego.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie WriteElements.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018