WriteHeader linia 561, TSInfoFiles.pp

private procedure WriteHeader();

Metoda umożliwiająca zapis nagłówka do strumienia.

Służy do zapisu do strumienia łańcucha znaków sygnatury pliku ze stałej BINARY_FILE_SIGNATURE, składowych wersji formatu, przechowywanych w stałych SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MAJOR oraz SUPPORTED_FORMAT_VERSION_MINOR, a także identyfikatora drzewa oraz głównego komentarza drzewa.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessOutput, do zapisu nagłówka pliku i ogólnych danych drzewa, przed rozpoczęciem procesu serializacji wszystkich zawartych w drzewie elementów.

copyright © furious programming 2013—2018