WriteStringBuffer linia 556, TSInfoFiles.pp

private procedure WriteStringBuffer(const ABuffer: String);

Metoda służąca do zapisu pojedynczego łańcucha znaków.

parametry
ABuffer łańcuch znaków do zapisu

Służy do zapisu pojedynczego ciągu znaków przekazanego w argumencie ABuffer do strumienia docelowego, do którego referencja przechowywana jest w polu FOutput. Metoda umożliwia także zapis pustego ciągu znaków.

Wykorzystywana jest w metodzie WriteHeader do zapisu identyfikatora drzewa oraz głównego komentarza drzewa, a także w metodach WriteAttribute oraz WriteChildNode, służących do zapisu danych pojedynczego atrybutu oraz węzła potomnego.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018