WriteUInt8Buffer linia 558, TSInfoFiles.pp

private procedure WriteUInt8Buffer(ABuffer: UInt8);

Metoda pozwalająca na zapis pojedynczej, 8-bitowej liczby naturalnej do strumienia.

parametry
ABuffer jednobajtowa liczba naturalna, zapisywana do strumienia docelowego

Służy do zapisu pojedynczej liczby naturalnej typu UInt8 do strumienia, do którego referencja przechowywana jest w polu FOutput. Do strumienia zapisywana jest liczba z argumentu ABuffer.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie WriteHeader, do zapisu składowych wersji formatu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018