Comment linia 162, TSInfoFiles.pp

public property Comment[AType: TCommentType]: String read GetComment write SetComment;

Właściwość służąca do odczytu lub modyfikacji wartości komentarza deklaracji lub definicji tokenizowanego węzła potomnego.

Do odczytu wartości danego komentarza wykorzystuje akcesor GetComment, zwracający łańcuch komentarza zadanego typu, pobrany z pola FComment klasy węzła. Za modyfikację komentarza odpowiada mutator SetComment, przyjmujący w parametrach typ komentarza oraz jego nową wartość.

copyright © furious programming 2013—2018