FChildNode linia 154, TSInfoFiles.pp

private FChildNode: TTSInfoNode;

Pole przechowujące referencję do instancji klasy tokenizowanego węzła potomnego.

Zawiera wskaźnik na instancję klasy tokenizowanego węzła potomnego typu TTSInfoNode (może także zawierać wartość nil). Pole to wykorzystywane jest przez prywatne metody i właściwości obiektu, pozwalające na odczyt lub modyfikację informacji przechowywanego węzła potomnego.

copyright © furious programming 2013—2018