FParentNode linia 153, TSInfoFiles.pp

private FParentNode: TTSInfoNode;

Pole zawierające referencję do instancji klasy węzła-rodzica tokenizowanego węzła potomnego.

Przechowuje referencję do obiektu klasy węzła-rodzica typu TTSInfoNode tokenizowanego węzła (nigdy nie zawiera wartości nil). Wartość tego pola modyfikowana jest w metodach FindFirstChildNode i FindNextChildNode z klasy TSimpleTSInfoTree, podczas procesu tokenizowania węzłów potomnych danego węzła.

copyright © furious programming 2013—2018